Agenda

25.09.2018 Reprise vun de Prouven

07.10.2018 Hobbymaart

15.-18.11.2018 Kiermes - Hämmelsmarsch

24.11.2018 Caeciliendag

01.12.2018 Jugendensembel: Concert um Wantermaart

02.12.2018 Kleeschen an der City Concorde

27.01.2019 Galaconcert zu Bartreng an der ArcA

03.03.2019 Kannerfuesbal

15.03.2019 Generalversammlung

05.05.2019 Kommunioun

11.05.2018 Jugendensembel: Concert mat Just Music an der ArcA